[A6] Hướng dẫn cài đặt ví Phantom

1. Download ví Phantom mở rộng

Để tải xuống tiện ích mở rộng ví Phantom, hãy truy cập trang web Phantom Phantom website hoặc Google Chrome extension store hoặc Firefox extension.


Chọn Trình duyệt bạn muốn thiết lập và nhấp vào nút Thêm vào Chrome / Thêm vào Firefox.
Phiên bản trên Chorme

Phiên bản trên Firefox

2. Nhấp vào tiện ích mở rộng Ví Phantom
Khi cài đặt thành công, cửa sổ ví Phantom sẽ tự động mở trong tab mới. Nếu không, bạn có thể nhấp vào biểu tượng câu đố ở trên cùng bên phải của trình duyệt và nhấp vào Ví Phantom.

Để truy cập nhanh hơn, bạn có thể sử dụng ‘biểu tượng ghim’ để ghim tiện ích mở rộng Ví Phantom.

3. Nhấp vào Tạo ví mới
Sau khi nhấp vào Ví Phantom, bạn có thể thấy hai tùy chọn:

  • Tạo ví mới
  • Sử dụng cụm từ khôi phục bí mật
    Vì bạn là người dùng mới, hãy nhấp vào Tạo ví mới

4. Lưu trữ cụm từ khôi phục bí mật
Sau khi nhấp vào Tạo ví mới, bạn có thể thấy Cụm từ khôi phục bí mật.

Vui lòng ghi chú nó ở một nơi nào đó riêng tư. Bạn chỉ có thể khôi phục tài khoản của mình thông qua Cụm từ bí mật. Không chụp ảnh màn hình hoặc chụp bằng điện thoại của bạn.

Bạn có thể sao chép mã bằng cách nhấp vào nút Sao chép bên dưới Cụm từ khôi phục bí mật.

5. Tạo mật khẩu cho ví của bạn
Bước tiếp theo sẽ là tạo mật khẩu cho Phantom Wallet của bạn.

6. Sử dụng ví Phantom
Khi hoàn thành thành công tất cả các bước được đề cập ở đây, bạn có thể thấy thông báo bên dưới. Nhấp vào Kết thúc


7. Giao diện ví Phantom