[A8] 5ire chain - blockchain thế hệ thứ 5 là gì?

5ireChain là gì ?

5ireChain là nền tảng blockchain định hướng bền vững đầu tiên trên thế giới cho phép các doanh nghiệp bền vững và đổi mới hơn, do đó đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

5ireChain là một blockchain thế hệ thứ năm nhằm mục đích mang lại sự thay đổi mô hình từ nền kinh tế vì lợi nhuận sang nền kinh tế vì lợi ích. 5ireChain thực hiện sứ mệnh giải quyết vấn đề chưa từng được giải quyết về tính bền vững và tạo ra một nền tảng để chuyển đổi các doanh nghiệp từ Công nghiệp 4.0 hiện tại sang Công nghiệp 5.0 – nơi các doanh nghiệp hoạt động như một lực lượng vì lợi ích, và lợi nhuận & lợi ích cùng tồn tại.

Lý do ra đời

Không ai có thể phủ nhận những lợi ích đạt được thông qua các tiến bộ công nghệ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng và động lực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra câu hỏi về các hướng mà nó đang hướng tới và về thiếu kiểm soát đối với nó vì nó được bao bọc trong một mô hình vì lợi nhuận chỉ tập trung vào tối đa hóa và kinh tế lợi nhuận trong khi bỏ qua tính bền vững và phục vụ nhân loại.

Mặt khác, các Blockchains đã chứng tỏ một khả năng ấn tượng trong việc đưa mọi người đến sự đồng thuận và thống nhất của mục đích. Tuy nhiên, việc triển khai và hiện đại ngày nay phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến khả năng mở rộng,bảo mật, tốc độ, khả năng tương tác, chống lại tương lai và thiếu khả năng quản trị.

Trái ngược với các xu hướng trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư hướng tới nhân đạo hóa, công nghệ và đổi mới, các phương pháp hay nhất cần được quay trở lại để phục vụ nhân loại. 5ire là một cửa ngõ trong quá trình chuyển đổi suôn sẻ của thế giới từ 4IR sang 5IR.

Mục tiêu

Các mục tiêu phát triển bền vững

 1. Xóa nghèo dưới mọi hình thức ở mọi nơi
 2. Xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng, phát triển nông nghiệp bền vững.
 3. Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi.
 4. Đảm bảo giáo dục chất lượng, rộng mở và công bằng và nâng cao cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.
 5. Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.
 6. Đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người.
 7. Đảm bảo việc tiếp cận năng lượng với giá cả hợp lý, tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người.
 8. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, rộng mở và bền vững, việc làm đầy đủ và năng suất và công việc tốt cho tất cả mọi người.
 9. Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa rộng mở và bền vững, khuyến khích đổi mới.
 10. Giảm bất bình đẳng trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia.
 11. Xây dựng các đô thị và các khu dân cư mở cửa cho tất cả mọi người, an toàn, vững chắc và bền vững.
 12. Đảm bảo các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững.
 13. Có biện pháp khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó.
 14. Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển cho phát triển bền vững.
 15. Bảo vệ, tái tạo và khuyến khích sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý tài nguyên rừng bền vững, chống sa mạc hóa, chống xói mòn đất và mất đa dạng sinh học.
 16. Thúc đẩy xã hội hòa bình và rộng mở cho phát triển bền vững, mang công bằng đến với tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và rộng mở ở tất cả các cấp.
 17. Đẩy mạnh cách thức thực hiện và đem lại sức sống mới cho quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển bền vững
  image

Công nghệ

5irechain là một blockchain thế hệ thứ năm nhằm mục đích mang lại sự thay đổi mô hình từ hoạt động vì lợi nhuận sang có lợi.

5irechain thực hiện tính bền vững theo thiết kế đồng thời đảm bảo tính dân chủ và quản trị, khả năng tương tác cao,thông lượng giao dịch, đảm bảo bảo mật mạnh mẽ và khả năng nâng cấp không cần fork.

Bằng chứng về 5ire :

5ire sử dụng cơ chế phân phối phần thưởng và đồng thuận kết hợp đầu tiên bền vững:

Bằng chứng cổ phần

Bằng chứng cổ phần đảm bảo an ninh, dân chủ và đại diện công bằng hợp lý của các tác nhân mạng.

Bằng chứng về Quyền lợi

Một quy trình phân phối phần thưởng dựa trên quản trị nhằm khuyến khích các thành viên trong mạng lưới dựa trên cam kết của họ với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Bằng chứng về sự đóng góp

Tập trung vào việc khen thưởng tác động tích cực có thể trên Blockchain hoặc trong thế giới thực.

Đặc điểm nổi bật của 5ire

Những đặc điểm nổi bật mà 5ire có thể mang lại đó chính là :

● Tính bền vững theo thiết kế: Mục tiêu chính của 5irechain là tạo ra người dùng lấy người dùng làm trung tâm hệ sinh thái định hướng bền vững và nó có thể đạt được điều này bằng cách có tính bền vững sâu bên trong cơ chế phân phối phần thưởng 5irechain và logic thời gian chạy. Như vậy đảm bảo rằng sự tham gia bền vững vào mạng hoặc trong thế giới thực là rất cao được khuyến khích.

● Bảo mật :Công nghệ tiên tiến được sử dụng để xây dựng 5irechain cộng với

Lược đồ Proof-Of-Stake được đề cử cho phép 5irechain có khả năng bảo mật mạnh mẽ

đảm bảo rằng các blockchains cũ khác thiếu.

● Khả năng mở rộng có thể nâng cấp : 5irechain có thể đạt được thông lượng giao dịch cao

và nó cho phép di chuyển các trường hợp sử dụng trong thế giới thực cần khả năng mở rộng cao hứa hẹn trên chuỗi.

● Quản trị và Dân chủ : Các blockchain cũ hơn không có quy trình quản trị và

điều này đã dẫn đến chủ nghĩa tối đa hóa chuỗi, quản trị 5irechain tinh vi và minh bạch

cơ chế cho phép mọi người tham gia một cách dân chủ vào mạng lưới và đề xuất

những thay đổi.

● Khả năng nâng cấp bền vững và bền vững trong tương lai : Bằng cách trở thành một blockchain tiên tiến dựa trên WebAssembly. 5irechain có thể nâng cấp logic thời gian chạy của nó mà không khó trên nhiều nhánh. Những nâng cấp này được thực hiện thông qua cơ chế quản trị chuỗi 5ire.

● Khả năng tương tác: 5irechain có khả năng tương tác với nhiều loại

các blockchains. Cho phép chuyển giao giữa các chuỗi khối của bất kỳ loại dữ liệu nào thông qua các cầu nối.

Hệ sinh thái 5ire

Tokennomic

Tổng nguồn cung của 5IRE Token là 1,5 Tỷ và việc phân phối nó sẽ được hoàn thành thông qua token ERC-20 bắc cầu và một mạng thử nghiệm trước khi mạng chính khởi chạy.

Các token 5IRE đóng một vai trò quan trọng trong mạng. Một số chức năng chính là

sau:

 • Kinh tế học: 5ireChain sẽ đúc hoặc đốt các token để tài trợ cho kho bạc, kiểm soát

tỷ lệ lạm phát hoặc thưởng cho các nút chạy giao thức đồng thuận.

 • Quản trị: Token được sử dụng làm quyền biểu quyết bằng cách cho phép người nắm giữ thể hiện ý kiến ​​của họ trong các quyết định quản trị thông qua các cuộc trưng cầu dân ý.
 • Stake: Token sẽ được sử dụng để khuyến khích người xác nhận và người đề cử, dựa trên cơ chế phân phối phần thưởng Proof-of-Stake được đề cử.
 • Chém: Token cũng đóng một vai trò trong các giao thức chém được thiết kế để

không phân biệt các cuộc tấn công hoặc các hành vi đối nghịch.

 • Lưu trữ dữ liệu phân tán được khuyến khích (IPFS): Mã thông báo 5ire được sử dụng để khuyến khích cơ chế của các nút, theo bộ lưu trữ dữ liệu.
 • Trao đổi và phân tích dữ liệu được khuyến khích: Mạng 5ire cung cấp trao đổi dữ liệu và định giá thị trường cho các nhà cung cấp và người tiêu dùng dữ liệu.

Tổng cung : 1.500.00.000 (1,5 tỷ)

Nền tảng :ERC – 20

Các vòng gọi vốn:

Vòng Angel sale :1,511%

Vòng private sale : 17,75%

Vòng public sale : 0,439%

Tổng sale : 19,7%

Phân bổ token

Token Allocation

Ngày 29/9/2021 tại London – Anh, Vòng gọi vốn Angel 5ire cũng nhận được 1,1 triệu đô để mở rộng công nghệ của mình từ Sanctum Global Ventures có trụ sở tại UAE và Diamond Hands có trụ sở tại DIFC Dubai, một quỹ hệ sinh thái đầu tư vào các dự án Blockchain và tiền điện tử hàng đầu.

Ngoài ra, vòng Private sale 5ire cũng nhận được sự đầu tư từ các VC nổi tiếng khác như : Launchpool,Alphabit Fund,Marshland Capital,Oracle Invesments Group,Brotherhood Capital,Moonrock Capital,Fairum Ventures.Titans Ventures,Magnus Capital & Coach K đã dẫn đầu vòng chào bán tư nhân đã đăng kí quá mức với sự tham gia của một loạt đối tác chiến lược khác, bao gồm Moonboots Capital, CSP DAO, Black Dragon, Avalon Weath Club, X21 Ventures,BSC Launch,Sky Venures,DCI Capital và các HNWI khác như Pialy Aditya( CSO của repulic.co) và Jan Strandberg ( người sáng lập ra Yip).Tổng tiền huy động được khoảng 10 triệu đô.

Lưu ý : Tokenomics có thể thay đổi trước khi IDO ( sau khi các mô hình được kiểm tra trong mạng thử nghiệm )

ROAD MAP

Giai đoạn 1

• Tài liệu nghiên cứu về cơ chế đồng thuận (NPos), Bằng chứng về lợi ích (PoB), Bằng chứng về cháy (PoF)

• Xuất bản nghiên cứu đã hoàn thiện lên Google Scholar, Researchgate & Wikipedia

• Cộng tác với nhóm nghiên cứu của Đại học Stanford

• Whitepaper V1 (Lần đầu tiên phát hành Khung Bằng chứng quyên góp ngoài chuỗi dựa trên Kiểm toán)

• Báo cáo vàng V1 (Đề xuất lựa chọn người xác nhận, Triển vọng cơ chế quản trị, Đề xuất bỏ phiếu)

• Tokenomics, Mô hình tài chính, Mô hình kinh tế, EBITDA dự kiến

• POC (Proof of Concept), MVP 5ire Scan, khởi chạy trang web

• Sự hiện diện của cộng đồng, xã hội, báo chí & phương tiện truyền thông toàn diện

• Quan hệ đối tác

• Hoàn thành Ban cố vấn • Giới thiệu các Đại sứ ở +50 quốc gia

• Giới thiệu Hiệp hội Blockchain của Chính phủ

• Hoàn thành vòng bán riêng

Giai đoạn 2

•Mở rộng nhóm nhà phát triển

• Xây dựng Testnet

• Triển khai các cơ chế quản trị cho Testnet

• Hướng dẫn Testnet cho Nhà phát triển (miễn phí gas)

• Yêu cầu cộng đồng đánh giá

• Giấy màu vàng V2 (Hợp đồng thông minh Wasm, ZKP, Hoán đổi nguyên tử, Ví nhận dạng kỹ thuật số)

• Ví 5IRE Wallet V1 (Linux, Microsoft), Ví lạnh

• Ứng dụng Giấy phép IP

• Tiêu chuẩn bằng sáng chế (PoB)

• Thực thi quản lý rủi ro: Kiểm tra an ninh và căng thẳng

• Thanh khoản trên (Launchpool) & Gate.io

Giai đoạn 3

• Giới thiệu Người xác thực & Người đề cử đầu tiên

• Khởi chạy Mainnet

• Khởi chạy khả năng hợp đồng thông minh

• 5IRE DNS phân cấp

• Giải pháp nhận dạng phi tập trung 5IRE

• Khai thác cộng đồng

• 5ire Hackatlon đầu tiên của Dapps hoặc Triển khai công khai

Giai đoạn 4

•Đề xuất cải tiến mở (5-IP)

• Đề xuất tiêu chuẩn hóa mở cho mạng 5ire (5-SP)

• Đăng ký Web 3 Roundation & HackenAI

• Hợp tác với Fortune 500s

• Lập chỉ mục 5 trong số 17 SDG của LHQ

Giai đoạn 5

•V3 của Giấy vàng (Danh tính phi tập trung, Cơ quan đăng ký tuân thủ, Phương pháp Phragmen tuần tự; Đại diện theo tỷ lệ không đảng phái)

• Khởi chạy Hệ sinh thái Defi 5IRE (Staking), (Burn Drop)

• Roadshow • Lập chỉ mục 5 SDG tiếp theo

• Tài trợ cho các sự kiện lớn trong tiền điện tử

• Hợp tác tiền điện tử

• Giải pháp thành phố thông minh 5IRE

• Khởi chạy 5IRE Metaverse

Giai đoạn 6

• Khả năng chuỗi chéo

• cổ phần trên toàn cộng đồng

• Lập chỉ mục TẤT CẢ SDG của UN

• Bao bọc 5ire

• Đề xuất cải tiến Wallet (WI-P)

• Chuyển 100% “Bằng chứng về lợi ích” trên chuỗi

• Liên hệ với các chính phủ để có các giải pháp quản trị điện tử bền vững

• Vườn ươm 5ire (Chương trình tăng tốc tài trợ Dapp)

Giai đoạn 7

•Cập nhật giao thức

• 5ire được cấp phép

• Sự đề nghị bất ngờ

https://5ire.org/static/media/Roadmap.4f2fc70d.svg

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN

CO-Founder &CEO Pratik Gauri : Doanh nhân , nhà đầu tư, diễn giả và nhà văn nối tiếp tạo ra cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 5 và vô địch các SDG của Liên hợp quốc.Ông được bình chọn là nhà lãnh đạo sống có mục đích hàng đầu của Ấn Độ.Được mời tham dự WEF Davos, Liên hợp quốc, Diễn đàn Thế giới Skoll, Diễn đàn Giải Nobel Hòa bình và được công nhận là Doanh nhân sáng tạo của năm – Startup, 2020.

Co Founder & CMO Prateek Dwived i là một người đam mê Blockchain, nhà đầu tư và Nhà tiếp thị Internet kỳ cựu. Ông đã hình thành khái niệm về cơ chế đồng thuận 5IRE độc quyền và các giao thức khen thưởng. Trong những ngày tiếp thị internet của mình, anh ấy đã đạt được doanh thu 8 con số từ công ty liên kết và giúp ươm mầm cho nhiều công ty khởi nghiệp. Ông thành lập Kaching Media và nhiều công ty tiếp thị qua internet. Ông cũng là người ủng hộ nặng nề về cân bằng cuộc sống công việc và sống lành mạnh.

Co Founder & CBO Vilama Mattila : Nhà đầu tư mạo hiểm & Người theo chủ nghĩa tương lai. Đã ấp ủ hơn 40 dự án bao gồm Qtum, Tron & Aleph Zero; Cố vấn tại Đài quan sát chuỗi khối EU, Hiệp hội Tương lai Thế giới & Liên hợp quốc Hoa Kỳ; Thành viên của Đại học Singularity, Luật sư ngoài EU…

Ngoài ra có rất nhiều cố vấn và đối tác nổi tiếng hỗ trợ cho dự án

Và đặc biệt được Huawei đang hỗ trợ dự án.

“Thị trường châu Á rất rộng lớn đối với việc áp dụng tiền điện tử và sự hợp tác này nhằm mục đích thúc đẩy việc áp dụng blockchain rộng rãi hơn không chỉ ở Ấn Độ, mà tất cả các quốc gia đang phát triển khác. Hợp tác với Huawei cung cấp cho tổ chức 5ire cơ sở hạ tầng đám mây đáng tin cậy và có thể mở rộng. Hơn nữa, sự tham gia của chúng tôi với Morpheus Labs cho phép chúng tôi tiếp cận với các cơ hội cộng tác. Nhóm 5ire rất vui mừng được thông báo về sự hợp tác này và mong đợi điều này có ý nghĩa như thế nào đối với 5ire, với tư cách là một hệ sinh thái ”. – CO-Founder &CEO Pratik Gauri.

Ngoài ra,5RIE còn bắt tay với các Partner khủng như:DuckDAO,Maven CapitalX21 Digital*Blockchain Founders Fund,….

CỘNG ĐỒNG

1 Like