Cùng Nhau Chia Sẻ Về DAL Và Các Dự Án IDO Sắp Tới Nhé

Các bạn cùng nhau chia sẻ những dự án IDO và đề xuất những IDO tiềm năng để DAL team xem xét và phát triển trong tương lai cùng mình nhé.

Wallet Address: 0xC3cc20A2C90E84B7C8D85451eaE64FBd58d6bFe2