Giveaway năm mới 2022

Giveaway Nhân dịp năm mới 2022

Thay cho lời chúc mừng năm mới, hôm nay DAOlaunch sẽ tổ chức một event nho nhỏ cho người dùng Việt Nam với 3 giải thưởng:
1 Giải nhất: 20 BUSD
2 Giải nhì: 10 BUSD

Cách thức tham gia

  1. Truy cập DAOLaunch price today, DAL to USD live, marketcap and chart | CoinMarketCap và thêm DAOlaunch vào Watchlist
  2. Tại cửa sổ Live DAOlaunch chat, hãy viết một lời nhắn từ dân South Laos đến đội ngũ dự án (bullish comment :slight_smile: )
  3. Chụp màn hình sau đó gửi trên forum kèm theo địa chỉ ví BEP20-BUSD và một con số may mắn từ 0-2022

Thời gian tham gia: từ 9h30 ngày 28/01/202210h ngày 31/01/2022 (Giải thưởng sẽ được gửi đến mọi người vào lúc 23h59p ngày 31/01/2022)

Lưu ý:

  • Sự kiện dành riêng cho người dùng Việt Nam
  • Mọi quyết định cuối cùng sẽ thuộc về dự án DAOlaunch
10 Likes


Địa chỉ ví
0xbCD912a13f02edB1695930E9b9517dB3B5A95e2B
Số may mắn 1408

2 Likes

dia chi vi: 0xeFdd3bB43ecaE908Ea81dd9B1852E8759310c6eF
so may man: 2022

2 Likes


địa chỉ ví: 0x07c9033ec3EafBff93f0436f8Fa411c59F26C835
số may mắn: 11

1 Like


ví: 0xaBe7F4a3452f6c4218Cb0058990eAAc75887Ed4e
lucky number: 873

1 Like

image
Địa chỉ ví: 0x0FD270156a82B6E3AC2E50136947362C036c0620
Số may mắn: 1806

1 Like


BSC wallet: 0x9327Df4fd66910039285C92A643ec06d77932E9E
Số may mắn: 1802

1 Like

My BSC address: 0x879E1b1Db6260Dc8A7439eB1E64212e739A6b628
My Coinmarketcap username: @hxt03
Số may mắn: 03

địa chỉ Ví: 0x93D576F24069d24e0A53f9569CCC86Ec5B03D6Ce
lucky number: 2021

Địa chỉ ví:

0x6522E13CC54B78b640Ac47a389B5fc0b89922263

Con số may mắn: 222


0xAA37Cb14C0d21172a0a439A5576D3E00b332081c
Số may mắn: 1246


0x1e2CeD0b0A5A87DBFcB0Be34D4a771F45C60D47d
số may mắn: 265

chúc mùng tất cả các bạn có số
Giải nhất: 873
Giải nhì 11- 1806

1 Like