Tại sao bạn nên nắm giữ $DAL ngay bây giờ?

DAOLaunch đã tổ chức bán công khai và riêng tư của các dự án tuyệt vời trong những tuần qua như Animal Concert, Sugar Kingdom và Bot Planet. Những tuần sắp tới mang đến rất nhiều sự phấn khích khi chúng ta sắp bán được Nomad Exiles, Game Yoo, Wizardia, Mstation và Mollector! Bạn có thể tìm hiểu thêm về các dự án này trong Lịch IDO cho tháng 3 của chúng tôi

Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để mua $DAL vì giá hiện đang ở mức $1,20 kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Chúng tôi sẽ tiến hành so sánh các dự án do IDO trên nền tảng của chúng tôi cùng với các launchpad tương ứng để cho bạn biết lý do $DAL nên được coi là token nên được mua.

Yêu cầu về cấp Launchpad để nhập IDO sắp tới

Nomad Exiles, sẽ được khởi chạy với Seedify, Gamestarter, TrustPad. Mstation, sẽ khởi chạy với Redkite và nhiều launchpad hàng đầu khác.

Hệ thống phân bổ tier của DAOLaunch

Entry Level Tier = 100 DAL /80 DAL LP tokens

Giá 1 DAL tại ngày 14 tháng 3 2022 = $1.20

Tổng chi phí cho bậc phân bổ đảm bảo thấp nhất của DAL = $90 – $120

Hệ thống phân bổ tier của Seedify

Tier 1 = 250 SFUND

Giá 1 SFUND tại ngày 14 tháng 3 2022 = $4.37

Tổng chi phí cho bậc phân bổ đảm bảo thấp nhất của SFUND = $1092.50

Hệ thống phân bổ tier của Gamestarter

Tier 1 = 5000 GAME

Giá 1 GAME tại ngày 14 tháng 3 2022 = $0.4116

Tổng chi phí cho bậc phân bổ đảm bảo thấp nhất của GAME = $2058.00

Hệ thống phân bổ tier của TrustPad

Tier 1 = 10 000 TPAD

Giá 1 TPAD tại ngày 14 tháng 3 2022 = $0.3934

Tổng chi phí cho bậc phân bổ đảm bảo thấp nhất của TPAD = $3934.30

Rẻ hơn 10 đến 40 lần để người dùng có thể tham gia vào DAOLaunch ngay bây giờ!

DAOLaunch giới thiệu tùy chọn dễ tiếp cận nhất so với các launchpad ở trên, nơi Nomad Exiles sẽ ra mắt và chúng tôi khuyến khích người dùng tham gia tokensale trên nền tảng của chúng tôi.

Chúng ta có thể tiếp tục hold $DAL không?

Có, $DAL được định giá thấp so với giá trị thực của nó.

So sánh vốn hóa thị trường

Khi đạt đến Seedify mcap, giá $DAL sẽ tăng 102 lần so với Giá hiện tại!
Dữ liệu tham khảo: Market Cap Comparison

image

Làm thế nào để có thể mua $DAL ngay bây giờ, vui lòng kiểm tra đường link dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết:
How to Buy DAL Tokens ? Check out the instructions below:

Link : How to buy DAL tokens